Leveringsvoorwaarden

Waarschuwingsborden.com is een handelsnaam van Overal Reclame. Levering van diensten en producten door Waarschuwingsborden.com geschiedt volgens de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. Om deze in te zien klik hier.